StartProdukterSkalvägg | Start | Företaget | Produkter | Referenser | Kontakt |

Skalvägg

En skalvägg är en betongvägg bestående av två tunna betongskivor som är sammanbundna av så kallade armeringsstegar.
De projektspecifika elementen lyfts på plats och armeras ihop med varandra och intilliggande byggdelar, därefter fylls mellanrummet med betong.
Detta system ger, efter igjutning, en väl förankrad vägg som i sin tur ger en stabil och tung husstomme.

Skalväggar kan i de flesta fall ersätta platsgjutna väggar vilket bland annat medför följande fördelar:
• Kortare byggtid pga. snabbt stommontage (ca250-300m2/dygn)
• Armering, håltagningar, eldosor etc. är redan ingjutna i skalen
• Renare arbetsmiljö då inga väggformar behövs på arbetsplatsen
• Formsläta ytor vilket minimerar tidsåtgången för efterbehandling
Bild på skalväggar i väggställ på lastbil Bild på skalvägg under montage Bild på sexkantig ursparing i skalväggen Bild på skalväggar liggandes på lastbil
Bild på rund ursparing i skalväggselement Bild på skalvägg som väggbalk Bild på skalvägg hängandes i kran Bild på monterad källare av skalväggar
  (PDF) Produktblad       (PDF) Montageanvisning       (PDF) Tillbehör       (PDF) Detaljer       (PDF) Byggvarudeklaration      

Vetra Betongsystem AB ● Blockgatan 8 ● 254 64 ● Helsingborg ● Tel: 042-25 44 90 ● E-post: betong@vetra.se