StartProdukterPlattbärlag | Start | Företaget | Produkter | Referenser | Kontakt |

Plattbärlag

Ett plattbärlag är en ca 50mm tjock betongplatta som fungerar som kvarsittande form i ett bjälklag.
I plattorna finns armeringsstegar ingjutna, dessa fungerar dels som distanshållare till överkantsarmeringen och dels som förstyvning av plattan vid leverans och montage.
Plattorna lyfts på plats med kran och placeras ut på bockryggar, därefter kan alla installationsarbeten och utläggning av pågjutningsarmering påbörjas omgående.

Plattbärlagselement kan i de flesta fall ersätta formar vid platsgjutna bjälklag vilket medför följande fördelar:
• Kortare byggtid pga. snabbt stommontage (ca 600m2/dygn)
• Underkantsarmering, håltagningar, eldosor etc. är redan ingjutna
• Renare arbetsmiljö då inget formmaterial behövs på arbetsplatsen
• Formsläta ytor vilket minimerar tidsåtgången för efterbehandling
Bild på lastbil med plattbärlag Bild på plattbärlagselement hängande i kran Bild före montage av plattbärlag Bild på montage av plattbärlag
Bild på monterat plattbärlag Bild på montaquick armeringsstegar för stämpfria plattor Bild på trappkonsol i plattbärlagselement Bild på ursparingar i plattbärlagselement
  (PDF) Produktblad       (PDF) Tillbehör       (PDF) Detaljer       (PDF) Byggvarudeklaration       

Vetra Betongsystem AB ● Blockgatan 8 ● 254 64 ● Helsingborg ● Tel: 042-25 44 90 ● E-post: betong@vetra.se