StartProdukterMassivvägg | Start | Företaget | Produkter | Referenser | Kontakt |

Massivvägg & Lättklinkervägg

Homogena prefabricerade betongväggar används där man vill åstadkomma en mycket snabbt växande stomme genom att minimera betongarbeten på arbetsplatsen.
Massivväggen levereras antingen som traditionell betongvägg eller som lättklinkerbetongvägg.
I lättklinkerbetongen är delar av den tunga ballasten ersatt med lättklinkergranulat i olika fraktioner för att minska vikten och förbättra isoleringsegenskaperna hos betongen.

De projektanpassade elementen lyfts enkelt på plats och ansluts mot grund och bjälklag med utstickande dubb. Elementen ansluts mot varandra med ingjutna profiler i väggändarna som sedan fylls med bruk, alternativt svetsas elementen ihop.
Massivväggar kan användas både som bärande och som icke bärande innerväggar men även som en bärande del av ytterväggskonstruktionen.
Bild på lättklinkerväggar stående på lastbil Bild på lättklinkervägg hängandes i kran Bild på väggskarv mellan två lättklinkerelement Bild på uppkantning runt fönster i massivväggar
Bild på lystöglor i massivvägg Bild på resning av massivväggselement Bild på monterade massivväggar Bild på monterad massivvägg
  (PDF) Produktblad       (PDF) Montageanvisning       (PDF) Tillbehör       (PDF) Detaljer       (PDF) Byggvarudeklaration       

Vetra Betongsystem AB ● Blockgatan 8 ● 254 64 ● Helsingborg ● Tel: 042-25 44 90 ● E-post: betong@vetra.se