StartProdukterBalkonger | Start | Företaget | Produkter | Referenser | Kontakt |

Balkonger & Loftgångar

Den geometriska utformningen på våra balkonger och loftgångar är i stort sett obegränsad så länge det finns möjlighet att transportera dem till arbetsplatsen.
Våra loftgångar tillverkas ofta som positivt gjutna massivplattor för att erhålla en lite grövre överyta och på så vis minska halkrisken. Till skillnad från loftgångarna så tillverkas balkongerna oftast som negativt gjutna massivplattor, detta för att få en så fin och lättstädad överyta som möjligt.

I anslutningen mot bjälklaget har vi möjlighet att utföra en intermittent anslutning med isoleringsremsor eller en helt bruten köldbrygga med hjälp av Iso-element typ Halfen-Deha HIT.

För avvattning kan vi erbjuda det mesta som finns på marknaden t.ex:
Fall över framkant, fall mot ingjuten brunn, hålkäl mot hus, droppnäsa, uppkantningar osv.
Bild på Halfen-Deha ISO-element till balkonger Bild på balkongplatta med ingjutna armeringsskarvar Bild på balkongplattor med inspänningsarmering Bild på monterade balkongplattor
Bild på balkongplattor liggande på mark Bild på monterad balkong Bild på balkong med ingjuten brunn Bild på ingjuten brunn i balkong
  (PDF) Produktblad       (PDF) Montageanvisning       (PDF) Tillbehör       (PDF) Detaljer       (PDF) Byggvarudeklaration       

Vetra Betongsystem AB ● Blockgatan 8 ● 254 64 ● Helsingborg ● Tel: 042-25 44 90 ● E-post: betong@vetra.se