Vetra Betongsystem AB

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial och en viktig del av dagens moderna byggande med högt ställda krav på bland annat beständighet, fukttålighet och energieffektivitet.
Kanske ännu viktigare är den prefabricerade betongens snabbhet, måttprecision och ytfinish med tanke på dagens hårt pressade tidsplaner.
Detta har vi tagit fasta på och bestämt oss för att förse våra kunder med högkvalitativa prefabricerade betongprodukter från våra fabriker i Tyskland.
Allt som tillhör en komplett prefableverans, såsom stomförslag, konstruktionsarbete och logistikhantering, sköts från vårt kontor i Helsingborg.

Vi har ett generöst utbud av prefabricerade betongprodukter vilket bland annat innefattar följande produkter:
Skalvägg
Plattbärlag
Pelare & Balkar
Massivvägg
Trappor
Sandwich
Lättklinkervägg
Balkonger
HD/F

Vetra Betongsystem AB ● Blockgatan 8 ● 254 64 ● Helsingborg ● Tel: 042-25 44 90 ● E-post: betong@vetra.se